25. II. 2024 r. Druga Niedziela Wielkiego Postu

Konto Bankowe:
nr.: 51 9055 0003 0000 0015 2406 0001